Het SABOC model van Incresa     1. Segmenteren
         Klanten en contactpersonen indelen in
         gelijkwaardig te benaderen groepen 

     2. Afstemmen
          Het samenstellen van de vragenlijsten op basis
          van de ervaringsdatabase van Incresa

     3. Benaderen
         Persoonlijke en gezamenlijke aankondiging en
         benadering van de doelgroep

     4. Onderzoeken
         Het verzamelen en interpreteren van de
         verkregen informatie 

     5. Concluderen
         Het samenstellen van managementinformatie
                                                                                                                   om concrete acties mee te initiëren